09/04/2018

Politiattest

Alle som har styreverv eller anna verv i Årdalstangen må ha godkjent politiattest Det er enkelt å søka om politiattest, […]
19/03/2018

Utdeling av velfortente Innsatsprisar på årsmøte

Det var eit roleg årsmøte i ÅTIL i kveld. Da årsmøtesakene gjekk mot slutten, stod siste post att: Utdeling av […]
19/02/2018

Årsmøte 2018 med foreløpig sakliste

Det vert Årsmøte for ÅTIL 20. mars kl 18:00 på Klingenberg Hotell Sakliste: Opning Godkjenning av innkalling Val av møteleiar […]
22/12/2017

Litt om året som snart er over

I 2017 beslutta me å ikkje vera hovudarrangør av Fjord til Fjell i 2018. ÅTIL kjem til å vera med, […]
24/10/2017

All fotballaktivitet i ÅTIL skal skje i regi av fotballgruppa

ÅTIL har no beslutta å føra all fotballaktivitet over til fotballgruppa. Dette vart gjort i eit hovudstyremøte og blei einstemmig […]