Resultat KM Sprint 2020
25/01/2020
Orientering vedrørande Korona-virus og aktivitet i ÅTIL
11/03/2020

Årsmøter Årdalstangen Idrettslag for 2019

Da er datoane for dei ulike gruppene sin årsmøter for idrettsåret 2019 fastlagd:

Dato Klokkeslett Gruppe Stad
12.02 18:00 Barneidrett Tangenhallen
17.02. 19:30 Turn Tangenhallen
25.02 19:30 Ski Aosahytta
26.02 19:00 Fotball Tangenhallen
27.02 19:00 Handball Tangenhallen
    Trim  
    El-innebandy  

Vanlege årsmøtesaker. Saker medlemmane ynskjer å handsama på årsmøte, må vere gruppestyra/gruppeleiar i hende minimum 1 veke før årsmøtedatoen.

Årsmøte i Årdalstangen Idrettslag:

Dato Klokkeslett Stad
Uavklart pga Korona 19:00 Klingenberg Hotell

Vanlege årsmøtesaker. Saker medlemmane ynskjer å handsama på årsmøte, må vere hovudstyret/leiar i hende seinast 1. mars 2020. Send sakene på epost til leiar:
leiar@aatil.no
Endeleg sakliste vert publisert 10. mars 2020