Her finn du årsmeldingar og protokollar frå tidlegare årsmøter i ÅTIL

Årsmelding for 2019
Protokoll årsmøte 2019

Årsmelding for 2020
Protokoll årsmøte 2020

Årsmelding for 2021