Bragdpris på Årsmøte for 2020
09/06/2021

Dugnadsliste MålRock 2021

Da er dugnadslista klar, og som tidlegare er dei som har aktive barn sett opp til å ta eit tak under MålRock.
For at ÅTIL skal klare å halde nede kostnadane på å delta på tilbodet som vert tilbydd av idrettslaget, må me vere med på dugnadar av denne storleiken.

Viss ikkje dagen de er oppsett passar, MÅ de sjølve skaffe/ordne med ein i erstattar eller byte innbyrdes. Alle endringar MÅ meldast, og i år skal meldinga gå til Linn Hege Lereng Einan, mobil 476 24 761

Følg med her, oppmøtetider vil bli publisert nærmare MålRockarrangementet.
Følg med på aatil.no – meldingar og endringar vert publisert her!

Da det berre vert seld festivalpass, så tilbyr Målrock sal av dagsbillettar til dei som stiller på dugnad for idrettslaga – ikkje nok å stå på lista, ein stille fysisk på dugnad!
Målrock lovar òg refusjonsgaranti på kjøpte festivalpass/dagsbillettar viss festivalen mot alle odds vert avlyst!

Når det gjeld gjennomføring og Covid-19 restriksjonar, vil me informera fortløpande om det me veit.
Per no er det lagt opp til 2 kohortar kvar kveld med maks 500 personar i kvar kohort. Målrock har planlagt gjennomføring av festivalen i tett dialog med smittevernoverlege og kommunalsjef i Årdal kommune. Task Force gruppa til Hydro skal/har Målrock òg hatt dialog med.