Årsmøte ÅTIL 26. mai 2021 blir på Teams
22/02/2021
Asbjørn Moheim til minne: Sterke meiningar og stort engasjement
12/05/2021

Seimsdalstunellen

Stengingar på kveld og natt f.o.m. 6. april t.o.m. 11. juli

For å kunne gjere sprengingsarbeidet meir effektivt, sikre opningstidene og korte ned på perioden med lange stengingar blir det nye arbeidstider i tunnelen 6. april til 11. juli, med heilt stengt på natt og kveldstid og båttransport på kvelden. 

Gjennomkøyringstider f.o.m. 6 april t.o.m. 11. juli 2021:

kveld og natt: kl. 18.00-06.00   Stengt tunnel, ingen gjennomkøyringar
dag:                 kl. 06.00-07.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time
                         kl. 07.00-09.00    fri ferdsel     
                         kl. 09.00-15.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time
                         kl. 15.00-17.00    fri ferdsel
                         kl. 17.00-18.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time

Buss ettermiddag, Seimsdalen – Tangen – Øvre Årdal:     
                         kl. 17.00                frå Seimsdalen (gratis)

Båt for persontransport og bussavgangar på kveldstid:  

Båtavgangar  

Bussavgangar (Tide)

 kvardag

* ekstraavgang       man-tors


frå Tangen  frå Seimsdalen frå Tangen frå Øvre Årdal
17.45 18.00 18.19  
18.30 19.00    
19.30 19.45 20.04 18.53
20.00 20.15    
21.00 21.20 21.40 20.33 (fre)
21.40 22.15   21.00*
22.45 23.00   (22.20)
23.15 23.30 23.44 (fre) 22.35
00.00 00.15    
01.00 (fre, lør) 01.15 (fre,lør)