Aosarennet 2021
20/02/2021

Årsmøte ÅTIL

Tysdag 13. april klokka 18:00 Klingenberg hotell.

Gruppeårsmøte vert haldne slik:
Saker medlemmane ynskjer å handsama på årsmøte, må vere gruppene ihende minimum 1 veke før gruppeårsmøte.

Barneidrett 3. mars 18:15 Tangenhallen/Teams
Ski 10. mars 18:00 Aosahytta
Fotball 11. mars 18:15 Tangenhallen/Teams
Turn 15. mars 18:15 Tangenhallen
Handball 17. mars 18:15 Tangenhallen/Teams
Trim, dato og klokkeslett ikkje avklart enno Tangenhallen/Teams