Aosarennet 2021
20/02/2021
Seimsdalstunellen
29/03/2021

Årsmøte ÅTIL 26. mai 2021 blir på Teams

Årsmøte i Årdalstangen Idrettslag er fastsett til onsdag 26. mai klokka 18:00 på på Teams.

Alle som ynskjer å delta på ÅTIL sitt årsmøte, må senda ein epost til okonomi@aatil.no – da vil de få oppkoblingslenke til Temasmøte tilbake.
Frist er innan klokka 17:00 årsmøtedagen.

Sakliste Årsmøte m/ styret si innstilling
Årsmelding 2020
Rekneskap, balanse 2020 og budsjett2021

Gruppeårsmøte vert haldne slik:

Saker medlemmane ynskjer å handsama på årsmøte til må vere gruppene ihende minimum 1 veke før gruppeårsmøte.

Barneidrett 3. mars 18:15 Tangenhallen/Teams
Ski 10. mars 18:00 Aosahytta
Fotball 11. mars 18:15 Tangenhallen/Teams
Turn 15. mars 18:15 Tangenhallen
Handball 16. mars 18:15 Tangenhallen/Teams
Trim, dato og klokkeslett ikkje avklart enno Tangenhallen/Teams