Aktivitet på Seimsåsen
12/03/2020
Fjord til Fjell 2020 – pressemelding
14/04/2020

Årsmøte i ÅTIL

ÅTIL hadde fastsett årsmøte for 2019 til 30. mars. På grunn av COVID19 vart det opprinnelege årsmøte utsett til 9. juni 2020 klokka 18:00
Med bakgrunn i Korona – har Norges Idrettsforbund fatta følgande vedtak:

Frist for avholdelse av årsmøter i idrettslag utsettes til 15. juni.
ÅTIL har difor beslutta å fastsette ny dato etter påske – meir informasjon vil komma når me veit meir.
Du kan lesa meir på Idrettsforbundet sine sider:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/