Orientering vedrørande Korona-virus og aktivitet i ÅTIL
11/03/2020
Årsmøte i ÅTIL
12/03/2020

ÅTIL vil legga tilrette for at det framleis skal vere mogleg å nytte seg av det flotte anlegget me har på Seimsåsen.

Aosahytta vil vere stengt, men me vil holda skiløypene opne. Da håpar me at medlemmane våre framleis held seg i aktivitet