Herrelaget med siger i første heimekamp
22/10/2017
Arrangementkomité i ÅTIL
24/10/2017

ÅTIL var so heldige å bli bedt til Lærdal IL si markering av 80 års jubileumet. Lærdal IL arrangerte ein kveld med historikk og foredrag fra idrettslaget si historie.

Leiar for ÅTIL vart selvfølgeleg tilstades, og hadde også med seg ei lita gåve til Lærdal IL – kroner 5.000,- som er øyremerka aktivitet til barn og ungdom.

Åtil takkar Lærdal IL så mykje for invitasjonen.

Mingling og gjennomgang av 80 år gamal idrettshistorie

Litt av bildehistoria gjennom 80 år

Leiar i ÅTIL, Roy Bergerud delar her ut sjekken på kroner 5.000,- Foto: Wenche Scanke Eikum