ÅRSMØTE ÅTIL BARNEIDRETT
11/02/2022
Ny klubbkolleksjon – prøving av storleikar og bestilling til rabbaterte prisar
02/03/2022

Årsmøte i Årdalstangen Idrettslag er fastsett til mandag 28. mars klokka 18:00 på Klingenberg Hotell.

SAKLISTE

 1. Opning
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av møteleiar
 4. Val av referent
 5. Val av to til å signere protokoll
 6. Årsmelding 2021
 7. Rekneskap 2021
 8. Budsjett 2022
 9. Innkomne saker
 10. Val etter lovene
 11. Utdeling av prisar

Agenda Årsmøtet med styret si innstilling

Saker medlemmane ynskjer handsama på årsmøte, må vere styret ihende innan 14. mars

Endeleg sakliste med sakspapir, vil bli lagt ut på aatil.no 

Gruppeårsmøte vert haldne slik:

Saker medlemmane ynskjer å handsama på årsmøte til må vere gruppene ihende minimum 1 veke før gruppeårsmøte.

Fotball           –    3. mars kl 18:00, Tangenhallen/Tangen skule

Ski                  –    3. mars kl 18:30, Aosahytta

Trimgruppa   –   7. mars  18:30, Tangenhallen/Tangen skule

Turn               –    7. mars  19:30, Tangenhallen/Tangen skule

Barneidrett   –    9. mars 19:00, Tangenhallen/Tangen skule

Handball       –    10. mars 20:00, Tangenhallen/Tangen skule