Aktivitetsplan fram til vinterferie 2022
04/02/2022
Årsmøter for idrettsåret 2021
15/02/2022

 

ÅRSMØTE ÅTIL BARNEIDRETT BLIR ONSDAG 9.MARS 2022 KL 19.00

KANTINA I HALLEN

 

 

Sakliste:

Årsmelding

Rekneskap 2021

Budsjett 2022

Innkomne saker

Val

 

 

Saker de ynskjer handsama på årsmøtet må inn til styret innan 2.mars.

Ta kontakt med leiar Linn Hege på

tlf 47624761 eller e-post leiarbarneidrett@aatil.no

 

VEL MØTT 😊