Billotteriet Fjord til Fjell – trekningsliste
03/06/2018
Kongleriket miniputt på Cuba Stadion sundag 2.september!
04/09/2018

Dugnadsliste Målrock 2018 (OPPDATERT 01.08)

Årets Målrock vert gjennomført fredag 3. – lørdag 4. august.

Alle gruppene i Årdalstangen IL står for dugnadsinnsatsen og får inntekter frå denne.

Dugnadsinnsatsen vert lagt ned frå onsdag til søndag. Dette er ein av dei viktigaste inntektskjeldene til idrettslaget, og det er viktig at alle som står på lista stiller. Viss du av ein aller anna årsak ikkje kan stille, må du finne ein erstattar.
Målrockdugnaden er ein liten innsats som kjem dei unge aktive til gode, og som bidreg til å lage ein flott festival for heile bygda.

Koordinatorar MÅ få beskjed om ALLE endringar (bytte og erstattarar)!

For ÅTIL er koordinatorar:  Anne Kauppi (911 20 643…ferie fra 9. juli) og Roy Andrè Bergerud (971 62 025…etter 16.7.)

PS! Pga noko usikkerhet rundt ankomst scene etc er ikkje tidene heilt klare enno. Følg med på heimesida for oppdatering!

PPS! Erfaring frå tidlegare år syner at det heilt sikkert vert endringer i lista utover sommaren, så det er viktig å følga med på versjonane. 

Om du ikkje står på lista, men ønskjer å bidra er det berre å seie frå ????

 

Her ligg lista: Målrock 18 ver5