Utdeling av velfortente Innsatsprisar på årsmøte
19/03/2018
Avslutning for J10og G10 handball
22/04/2018

Alle som har styreverv eller anna verv i Årdalstangen må ha godkjent politiattest

Det er enkelt å søka om politiattest, det gjer ein elektronisk på følgande link:
https://attest.politi.no/

I tillegg må ein laste opp eit vedlegg som stadfestar formålet med å søka politiattest – dette vedlegget fyller du ut og lagrar det. Vedlegg til søknad om politiattest

Deretter lastar du opp dette vedlegget, og sender inn.

Når politiattesetn er godkjent, må du levere den til Roy Andrè Bergerud, slik at det vert registrert i Klubbadmin