Aosarennet 2018 (inkl. resultat)
06/02/2018
Utdeling av velfortente Innsatsprisar på årsmøte
19/03/2018

Det vert Årsmøte for ÅTIL 20. mars kl 18:00 på Klingenberg Hotell

Sakliste:

 1. Opning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Val av møteleiar
 4. Val av referent
 5. Val av to til å signere protokoll
 6. Årsmelding.
 7. Rekneskap
 8. Budsjett
 9. Innkomne saker
  1. Val av påtale for 2019
  2. Sperring av konto som tryggleik for billotteriet 2019
 1. Val
 2. Utdeling av prisar for 2018