Aosarennet 2018 (inkl. resultat)
06/02/2018
Utdeling av velfortente Innsatsprisar på årsmøte
19/03/2018

Årsmøte 2017 med endeleg sakliste

Det vert Årsmøte for ÅTIL 19. mars kl 18:00 på Klingenberg Hotell

Sakliste:

 1. Opning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Val av møteleiar
 4. Val av referent
 5. Val av to til å signere protokoll
 6. Årsmelding.
 7. Rekneskap
 8. Budsjett
 9. Innkomne saker
  1. Val av påtale for 2018
  2. Opptak av lån for innkjøp av trakkemaskin til ÅTIL
  3. Vidareutvikling av Seimsåsen aktivitetssenter – prosjekt «Bar bakke»
  4. Sperring av konto som tryggleik for billotteriet 2018
  5. Bruk av bilder på heimesida og facebook
 1. Val
 2. Utdeling av prisar for 2017