Klubbstemne i symjing
14/06/2017
Utteken til sentral talentsamling
26/06/2017

Dugnadsliste Målrock 2017 – NB! OPPDATERT 8. august for ÅTIL

Årets Målrock vert gjennomført torsdag 10. – laurdag 12. august.

I ÅTIL er alle gruppene som står for dugnadsinnsatsen, og får inntekter frå denne.

Dugnadsinnsatsen vert lagt ned frå onsdag til søndag. Dette er ei av dei viktigaste inntektskjeldene til ÅTIL,  og det er viktig at alle som står på lista stiller eller finn ein erstattar. Ein liten innsats som kjem dei unge aktive til gode, og som bidreg til å lage fylket (og landet?) sin beste musikkfestival! ?

Koordinatorar MÅ få beskjed om ALLE endringar (bytte og erstattarar)!

For ÅTIL er koordinatorar:  Anne Kauppi (911 20 643), Line Kvanli (959 97 046), Henrik Andersen (975 06 086) og Unni Kvale Kvannli (917 27 022)

 

Her ligg lista: Dugnadsliste Målrock 2017 oppdatert per 8. august for ÅTIL

Last ned PDF

 

 

 

 

NB! Merk at klokkesletta kan bli endra. Følg med på heimesida!