Medlemsskap i ÅTIL
27/04/2016
Kjekk dugnad i bassenget
19/05/2016

Byte av overtrekksklede

ÅTIL går no inn for å bytte overtrekkskleder. Me jobbar med å få til eit sett snarast mogeleg.

Det blir heilt ulikt det me har no. So eg frarådar alle å kjøpa overtrekkskleder fram til det nye er på plass.


Leiar ÅTIL, Roy Bergerud