Tur til stavkyrkja
06/09/2019
Fotballkamp
08/09/2019

Tur til Aosen

Sjåfør

Nina Dahl

Lag

Tangen skule, mellomsteget

Ansvarleg

Nina Dahl

Mobilnummer

41611049

12/09/2019

07:30 / 14:45