Køyring elevar
06/11/2023
Avslutning Fotball 2023 – J12
08/11/2023

Sonelagstrening

Sjåfør

Per Gisle Dvergedal

Lag

Årdalstangen J11

Ansvarleg

Per Gisle Dvergedal

Mobilnummer

95246741

07/11/2023

15:00 / 21:45