KM Futsal Sandane
09/02/2024
Køyring elevar
13/02/2024

Reingjering av buss, månedlig

Sjåfør

Sveinung Natvik

Lag

J13/14

Ansvarleg

Hanne Øren

Mobilnummer

95933069

15/02/2024

16:00