Øving til FLL i Årdal Teknologipark
01/11/2022
9. klasse til ViteMeir
01/11/2022

Regional finale FLL på ViteMeir

Sjåfør

Anne Kauppi

Lag

8. og 9. klasse valfag programmering

Ansvarleg

Anne Kauppi

Mobilnummer

91120643

12/11/2022

Heile dagen