Jotun – ÅTIL
07/05/2023
Kamp J11 i Gaupne
07/05/2023

Øving

Sjåfør

Jan Kåre Stedje

Lag

Tangen skulemusikk

Ansvarleg

Jan Kåre Stedje

Mobilnummer

91358017

11/05/2023

14:00 / 14:45