Barnehagane Øvre – koding
05/05/2022
Einehaugen barnehage til Vikadalen
20/05/2022

Koding Micro:Bit 5. klasse

Sjåfør

Anne Kauppi

Lag

5. klasse

Ansvarleg

Jannicke Hunshammer

Mobilnummer

91120643

16/05/2022

Heile dagen