Kamp mot Hafslo
26/07/2022
Besøk Sitep/Årdal teknologipark
13/08/2022

Kamp mot Vik

Sjåfør

Jan Kåre Stedje

Lag

G11

Ansvarleg

Geir Fredsvik

Mobilnummer

97409681

19/10/2022

13:00