Besøk
08/12/2020
Barnehagane i Årdal på besøk SITEP koding og programmering Blue-Bot
18/01/2021

Handball kamp i Vik

Sjåfør

Per Inge Bale

Lag

Handball Åtil/Jotun 2009

Ansvarleg

Per Inge Bale

Mobilnummer

97584124

14/11/2020

08:00 / 17:00