Frakt av elevar til Ofredal
06/09/2019
Tur til stavkyrkja
06/09/2019

G12 Sogndal

Sjåfør

Rune Blikken

Lag

G12

Ansvarleg

Sipke Paulides

Mobilnummer

95828777

16/09/2019

16:00