Synge på Seimsdal sjukeheim
17/12/2019
Tur til Aurland
16/01/2020

Bibliotekbesøk

Sjåfør

Øyvind Heggheim

Lag

Tangen skule, 8.klasse

Ansvarleg

Lillian Stedje

Mobilnummer

91840804

20/01/2020

07:00 / 11:30