Friidrettsstemne på Jotun stadion
02/06/2022
 Fotballmoro i veke 25
15/06/2022

Dugnadsliste MålRock 2022

Da er dugnadslista klar, og som tidlegare er dei som har aktive barn sett opp til å ta eit tak under MålRock.
For at ÅTIL skal klare å halde nede kostnadane på å delta på tilbodet som vert tilbydd av idrettslaget, må me vere med på dugnadar av denne storleiken.

Viss ikkje dagen de er oppsett passar, MÅ de sjølve skaffe/ordne med ein i erstattar eller byte innbyrdes. Alle endringar MÅ meldast, og i år skal meldinga gå på epost til: styremedlem2@aatil.no

Følg med her, det kan bli endringar på oppmøtetider, og det vil bli publisert nærmare MålRockarrangementet.
Følg med på aatil.no – meldingar og endringar vert publisert her!