Nye reglar frå myndigheitene i dag 03.01.2021
03/01/2021
Aosarennet 2021
20/02/2021

Vestland idrettskrets inviterer til Verdiwebinarveke – veke 4 og 5

Vestland idrettskrets ønsker å sette søkelyset på VERDIARBEID.

I lenka under finn du meir informasjon og lenker til deltaking på dei direktesende verdiwebinara.

Det blir korte og rett på sak innlegg på 30 minutt med opning for spørsmål i etterkant

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/nyheter/2021/verdiwebinarveke/

Åtte ulike webinar, og du velger om du vil vere med på eitt, fleire eller alle!

Deltaking på webinara er gratis!

Tema:

  • Trygg på trening
  • Rasisme i idretten
  • Paraidrett i idrettslag – Ja, alle kan vere med!
  • Kva betyr det eigentleg å vere utanfor idretten?
  • Midla som lover draumekroppen
  • Ubevisst doping. Når bryt ein reglane?
  • Kjønnsbalanse i norsk idrett
  • Ung medråderett og ungt engasjement

 

Vi ønsker alle vel møtt til verdiwebinarvekene!