Fjord til Fjell 2018
28/05/2018
Billotteriet Fjord til Fjell – trekningsliste
03/06/2018

Grasrotkurs på Jotun Stadion, Delkurs 1.

Grasrotkurs på Jotun Stadion, Delkurs 1.

Dette er info om påmelding til delkurs 1 på Jotun Stadion, måndag 4 juni. og

onsdag 6 juni.

Kurset vil bli lagt til ettermiddagane måndag 4. juni og onsdag 6. juni der det både er ein teoretisk del og ein praktisk del. Den teoretiske delen vil vera frå 17.00-18.15, etterfølgt av ein praktisk del frå 18.30-ca. 20.30 begge dagar. Frå og med i år har forbundet laga e-læring til trenarkurset. Dei som melder seg på må ta e-kurset på førehand. Dette er for å redusere tal timar kurset tek for deltakaren.

NFF Grasrottrenaren er trinn 1 av 4 i NFFs trenarutdanningsstige.

https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/nff-c–lisensutdanningen

Frå start til slutt går kurset slik (sjå vedlegg for info i bildeform):

Påmelding
– Følg oppskrifta (sjå vedlegg):
1:
https://mi.nif.no/

2: Logg inn (dersom ikkje brukar, trykk opprett brukar)
3: Søk på «kurs» med koden:
1667511
4: Trykk på kurset
5: Legg til påmelding (blå knapp)
6: Gå til handlekurv og bekreft påmelding.

 

Før første samling

Deltakerane gjennomføre e-kurs Delkurs 1 – Modul 1, før 1. samling.

1. Gå inn på https://ekurs.nif.no/

2. Logg inn med MinIdrett-bruker. Hvis du ikke har det fra før av, må du opprette det nå.

3. Trykk på «SÆRFORBUND», og velg «Norges Fotballforbund» i rullegardinmenyen.

4. Trykk på «NFF Grasrottrener» som ligger ned på siden.

5. Trykk på «Delkurs 1 Barnefotballkurset» og skriv inn «Jotun18»

6. Trykk på «start kurset her».

7. Deretter trykk på «NFF Grasrottrenerkurs».
-Opne og gjennomfør kurset (tek om lag 20-40 minutt, avhengig av forkunnskap. Dersom ein ikkje rekker heile i eit, kan ein avslutte og starta då der ein slapp ved neste høve).


Første samling:
45 minutt teori

Praksis

Før andre samling:
To e-læringsbolkar:
-Logg inn på:
https://ekurs.nif.no/
-Opne og gjennomfør kursets Delkurs 1,
Modul del 2 og 3.

Andre samling:
Om lag 80 minutt oppsumering av teori og planlegging av praksisøkt.
Praksisøkter, deltakerane har 2*15 minutt praksis kvar m/objekt frå klubben.

Etter samling:
-Logg inn på:
https://ekurs.nif.no/
Gjennomføra ein quiz med 30 spørsmål. 60% riktig gir bestått kurs.

Ta kontakt ved spørsmål:

Vennleg helsing
Marius Lenni Bøe
Trenarutviklar

mariuslenni.boe@fotball.no
Tlf. +47 97 68 02 66

www.sffk.no
Postadresse: NO-6852 Sogndal, Pb.248
Besøksadresse: Trolladalen 26, 6856 Sogndal