Undersider

    16/12/2021

    Tangenhallen og gymsal Tangen skule stengt for trening og kamp

    Årdal kommune har stengt bygg for alle aktivitet ut året 2021 pga aukande Covid-19 smitte i Årdal.Bygga dette gjeld er […]
    05/11/2021
    Politiet og Årdal Tenk Tryggleik

    «Tryggleik i mørket» 04.11.2021

    Då var me komen til tiden på året då klokka er stilt ein time tilbake, det blir tidleg mørkt og […]
    05/10/2021

    Aktivitet- og dugnadsliste haust 2021

    Aktivitet- og dugnadsliste for haustsesong 2021 finn du her: https://aatil.no/wp-content/uploads/2021/10/Dugnads-og-aktivitetsoversikt-Haust-2021.pdf Oppdatert 05.10.2021
    04/08/2021

    MÅLROCK ER AVLYST!

    På Årdal kommune sine heimesider står følgande: Per no er det testa nærmare 140 personar og det er totalt avdekka […]
    24/06/2021

    Dugnadsliste MålRock 2021

    Da er dugnadslista klar, og som tidlegare er dei som har aktive barn sett opp til å ta eit tak […]