Asbjørn Moheim til minne: Sterke meiningar og stort engasjement
12/05/2021
Friidrettsturne Øvre Årdal
09/06/2021

HEILE NORGE FLYT

REDNINGSSSKØYTA PÅ BESØK, BLI MED PÅ VERDENSREKORDFORSØK!😃

Laurdag 5. juni vil Redningsselskapet, Norges Svømmeforbund og NRK setje fokus på symjing! Desverre er det mange som ikkje kan symja og kvart å opplever me altfor mange drukningsulykker.

Gjennom heile denne dagen vil NRK sende program om dette. Nøyaktig kl. 13.37-13.40 vil ein prøve å setje verdensrekord i flyting på rygg, og då vil born over heile landet flyte!

I samband med dette, får me besøk av REDNINGSSKØYTA her lengst inne i Sognefjorden! Ho vil leggja til kai på Årdalstangen frå kl. 13, og bli med på rekordforsøket. Det hadde vore kjekt om borna ville kome og flyte i fjorden på denne tida!

NB !! Alle bør bruke redningsvest/flytevest, og det er føresette som sjølv har ansvar for sine born.

Maks 200 innanfor avmerka område, og 1 m regelen gjeld enno. Redningsskøyta vil også vise korleis dei bergar folk.

Bulder og Brak kjem og!

Ta turen i Meieriparken!!😊