Resultat KM Sprint 2020
25/01/2020
Barneidrett veke 5
27/01/2020

Innkalling til årsmøte

ÅRSMØTE ÅTIL BARNEIDRETT

 

ONSDAG 12.FEBRUAR KL 18.00

KANTINA I HALLEN

 

 

Sakliste:

Årsmelding

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Innkomne saker

Val

 

 

Saker de ynskjer handsama på årsmøtet må inn til styret innan 5.februar.

E-postadresse: leiarbarneidrett@aatil.no eller tlf leiar 47624761.

 

VEL MØTT ????