Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn
09/01/2018
Bli med på symjetrening
17/01/2018

Velkomen til barneidrett vinter / vår 2018

Ynskjer alle velkomen til ny sesong med barneidrett!

 

1.og 2. klasse har som vanleg treningstid kl 17-18 i hallen, og 3. og 4. klasse kl 18-19 i hallen.

 

-Tumling i gymsalen for dei minste, der treningstidene er slik:

0-3 år kl 17-17.45 og 3-6 år kl 17.45-18.30

 

Bassenget er ope kl 17- 18.30 for dei som ynskjer det. Hugs at det alltid må vera minimum 2 vaksne tilstades! (NB! Bassenget er kun ope ved førespurnad dei torsdagane det er SKI som aktivitet, sjå Dugnadsliste2018.)

 

Sjekk dugnadslista for når de står oppført med kioskvakt eller foreldrehjelp, og byt med kvarandre dersom det ikkje passar!

Dugnadsliste vinter 2018

 

For spørsmål eller andre henvendingar, kontakt leiar i barneidretten Ole Inge Moen på tlf 98691970 eller e-post leiarbarneidrett@aatil.no.